เอ.พี.ฮอนด้า ร่วม สพฐ. ลุยต่อ “สังคมหัวแข็ง ปี 5”

15 ธ.ค. 63 เวลา 11:30 น.

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำ กัด และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง ศึกษาธิการ (สพฐ.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ยังคงเดินหน้ารณรงค์สวมใส่หมวกกันน็อกผลักดัน “สังคมหัวแข็ง” เพื่อสร้างสังคมการขับขี่ที่ต้องไม่ลืมสวมหมวกกันน็อก จนเกิดเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนในทุกชุมชน

โดย ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า “ทาง เอ.พี. ฮอนด้า และภาคีเครือข่าย เราทำโครงการรณรงค์เพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนถนนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เป้าหมายหลักของเราคือเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทย ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ ซึ่งพบว่า ครู และโรงเรียน เป็นแรงขับเคลื่อนที่มีความสำคัญมากในการทำกิจกรรม

ในปีนี้ โครงการสังคมหัวแข็ง จึงมีการปรับรูปแบบกิจกรรมจากเดิม เป็นกิจกรรม โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้”  เป็นโครงการขยายผลระยะสั้น 2 ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 / ปีการศึกษา 2563 – และตลอดปีการศึกษา 2564) ที่มุ่งเน้นสร้างแนวคิดและต่อยอดองค์ความรู้ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ โรงเรียนที่อยู่ ใกล้กับศูนย์ฝึกขับบี่ปลอดภัยฮอนด้า จำนวน 60 โรงเรียน

ซึ่งแบ่งกิจกรรมทั้งหมดออกเป็น 3 ครั้ง จัดที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าในจังหวัด สมุทรปราการ ภูเก็ตและเชียงใหม่ ซึ่งจุดประสงค์ของภาพรวมกิจกรรม คือ หลังจากที่ทุกโรงเรียนมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้แล้ว จะสามารถกลับไปจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวางเป้าหมายจำนวนผู้สวมหมวกกันน็อกในชุมชนเป็น 100%”

โครงการนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง ศึกษาธิการ (สพฐ.) และยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ร่วมมอบของรางวัลให้กับทางโรงเรียน นอกจากนี้ ทางโครงการฯ จะมีการติดตามผล และเป็นที่ปรึกษาให้ทุกโรงเรียนตลอดปีการศึกษา

พร้อมทั้งใช้ช่องทางออนไลน์ ผ่าน Facebook  : https://www.facebook.com/aphondahelmetproject ให้ทุกคนสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการกระตุ้น ให้ประชาชน ไม่ลืม กฎเหล็ก 3 ข้อ “ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม” เพราะเรามุ่งหวัง  ให้สังคมไทย ต้องสวมหมวกกันน็อกเป็น 100% ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง